Beleid

De beleidsuitgangspunten en de werkprocedures zijn veelal schriftelijk vastgesteld. Dit met het doel intern, maar ook naar de partners en de doelgroep toe duidelijkheid te creeren over de interne organisatie. In dit kader zijn de volgende policies/ procedures geformuleerd: