Geheimhoudingsbeleid

Wij willen jou graag informeren over hoe de Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) ervoor zorgt dat jouw informatie geheim blijft. De (KJT) respecteert jouw recht om te worden geïnformeerd over onze manier van werken en over wat voor gevolgen dat voor jou kan hebben.

Je kunt er zeker van zijn dat jouw gesprek met de KJT geheim zal blijven binnen de counselingsafdeling. De counselingsafdeling bestaat uit de mensen die aan de lijn zitten (die zijn de belcounselors) en de mensen die de belcounselors begeleiden (de sociaal counselors). De KJT neemt geen gesprekken op, en ziet ook je nummer niet door een caller I.D. , maar als jij ons verteld dat jij of iemand anders in gevaar bent en jij ons ook de namen van de school, het adres of het distrikt / plaats waar je woont geeft, zullen wij samen met andere organisaties moeten praten om na te gaan wat we kunnen of zullen doen, om jou of de andere persoon te beschermen tegen gevaar.

Je kunt ervoor kiezen om je naam door te geven maar als je dat niet wil doen is het niet erg. Als wij van de KJT je niet verder kunnen helpen zullen wij jou verwijzen naar iemand van een andere organisatie die jou wel kan helpen bijvoorbeeld een polikliniek of de politie. Om dit te doen moet jij jou adres, naam en telefoonnummer wel doorgeven aan de belcounselor. De belcounselor waarmee je praat, zal je verder uitleggen waarom dit nodig is. Jouw veiligheid en welzijn zijn belangrijk voor ons.

De Kinder- en Jongerentelefoon vindt dat je altijd een goede behandeling moet krijgen van de belcounselors. Een van de manieren waarop we zorgen dat dit gebeurd is door de belcounselor te controleren. Dit doen wij door af en toe erbij te zitten terwijl de belcounselor een gesprek voert. Deze controle wordt alleen gedaan door de sociaal counselors, die jouw informatie geheim houden.

Als je toch niet wil dat er iemand anders bijzit bij je gesprek, mag je dat ook doorgeven aan de belcounselor. Indien iemand bij het gesprek zou meeluisteren, zal dat dan niet meer gebeuren.

Indien je niet tevreden bent met de manier waarop jij door een belcounselor bent behandeld kan en mag je een klacht indienen bij ons.

Om te weten hoe je dit doet kies onze Klachten procedure.