Nieuws

www.nieuwsoverkindervoeding.nl

 

Een derde van de kleine kinderen drinkt minstens drie keer per dag een zoet drankje (zoals diksap, appelsap, thee met suiker, limonade etc.). Hierdoor krijgen zij veel suikers binnen, waarvan steeds duidelijker wordt dat dit overgewicht veroorzaakt. Dit concluderen onderzoekers van GGD Midden-Nederland naar aanleiding van de Gezondheidsmonitor onder 0- tot 4-jarigen.


Af en toe een zoet drankje kan natuurlijk geen kwaad. Maar om kinderen te beschermen tegen overgewicht, moeten ze van jongs af aan ook water leren drinken. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat dertig procent van de kinderen niet dagelijks fruit eet en maar liefst de helft niet dagelijks groente. Terwijl fruit en groente gezond zijn voor kinderen en ook goed tussendoor gegeven kan worden. Positief om te zien is dat slechts één procent van de kinderen minder dan vijf dagen per week ontbijt.

Zegt u weleens ‘sorry’ tegen kinderen? Door onze drukke bezigheden, horen wij kinderen soms niet aan, maar trekken wel conclusies over hun handel en wandel. In sommige gevallen vloeit er een actie, een terechtwijzing of straf, uit onze conclusie voort.

Bijvoorbeeld in het geval waarbij twee kinderen met elkaar in conflict zijn geraakt en wij niet kunnen uitmaken of dat wij de tijd niet ervoor uittrekken om te onderzoeken, wie in dit geval de veroorzaker is daarvan.

Wat we dan vaak doen, is beide partijen straffen. Maar ook wanneer er een impasse is ontstaan tussen een volwassene — uzelf of een ander — en een kind, schijnt de inbreng van de volwassen persoon zwaarder te wegen als die van het kind.

Wij nemen niet altijd de tijd om naar het verhaal van het kind te luisteren en kennis te nemen van hoe het de situatie heeft ervaren. Ook wordt onvoldoende tijd uitgetrokken om uit te zoeken waarom het kind op een bepaalde wijze gehandeld heeft.

Wanneer wij in de belevingswereld van het kind zouden gaan, zouden wij wellicht vaker moeten bekennen dat wij misschien te hard of zelfs oneerlijk zijn geweest.  Wat doet u dan in zo een geval? Welgemeend ‘Sorry’ zeggen tegen het kind en hem / haar aangeven dat u een volgende keer zal luisteren en niet zal aannemen dat hij/ zij niet de waarheid spreekt.

U bent als kind (al dan niet naar uw gevoel) vast wel een keer onterecht beschuldigd. Dus u kent het gevoel van onmacht, boosheid en frustratie dat in u opkwam wanneer u niet de kans kreeg om uw verhaal te vertellen of wanneer uw verhaal in twijfel werd getrokken.

Dit, omdat u toen als kind de vaardigheid nog niet helemaal onder de knie had om uw emoties onder controle te houden en uw zijde van het verhaal duidelijk en gestuctureerd te vertellen.

U begrijpt hoe het op een beschuldigende toon benaderen van een kind, het kind instrueren om zijn verhaal te doen en het kind vervolgens steeds onderbreken met ‘counter’vragen, bij een kind het gevoel van onrechtvaardigheid kan oproepen.

Maar u kent ongetwijfeld nog het gevoel dat u kreeg, toen één volwassen persoon, nadat die jouw valselijk beschuldigd had, je niet behandelde als een kind, maar als een mens en naar je toestapte en zei: ‘Sorry’.