Nieuws

Drs. Jacintha Jong-A-Lock-Dundas; een vrouw, moeder, wetenschapper en nationalist, zo beschrijft zij zichzelf. Als je iets niet goed is moet je het zeggen, anders verandert er niets; als je in je recht staat moet je doorzetten en je recht halen; als je problemen hebt moet je erover praten anders zal je geen hulp krijgen; nee heb je, ja kun je krijgen; eenvoud siert de mens; als je iets niet goed kan maken maak het niet slechter; zijn zaken die ten grondslag liggen van haar zienswijze  op de wereld.

Nature en nurture, dus aanleg en opvoeding, hebben bijgedragen aan haar sterke overtuiging over het belang van burgers hun participatie in alle aspecten van het samenleven. Vanuit deze bril  belicht zij elke donderdag in De Rubriek een onderwerp, over kinderen en jongeren,  en ook met u van gedachten wisselen over zaken van alle dag.

‘Kinder-veiligheid in het verkeer’ is iets dat mij persoonlijk heel erg bezighoudt en raakvlakken heeft met de visie van de Kinder- en Jongerentelefoon om bij te dragen aan een samenleving waarin kinderen kunnen opgroeien tot gelukkige en gezonde volwassenen. Hoezeer en hoelang de veiligheid van kinderen mij bezighoudt, is mij pas duidelijk geworden toen ik bij het opruimen van de boekenkast deze tekst, die ik op 29 juni 2011 heb neergepend, las:

‘In een gesprek met iemand -wiens naam ik hier buiten beschouwing laat- werd door hem gezegd: ‘men zegt dat Surinamers gastvrij zijn. Surinamers zijn echt niet gastvrij, zij houden niet eens van hun medemens’. Het voorbeeld dat gegeven werd om deze stelling te onderbouwen was, het feit dat de bloedbank van het Surinaams Rode Kruis, ondanks zoveel oproepen structureel een tekort heeft aan bloed.

Ik weet niet als ik alleen op basis hiervan tot de conclusie zou zijn gekomen dat Surinamers niet gastvrij zijn en niet van hun medemens houden, maar ik heb mij wel meerdere malen afgevraagd in hoeverre Surinamers wel om hun medemens en specifiek hun kinderen geven. Dagelijks word ik in het verkeer vervult van gevoelens van angst, woede en verontwaardiging wanneer ik weer eens zie dat kinderen door volwassenen worden toegestaan om op de achter- en voorbank of tussen de  autostoelen voorin te staan.

Overvolle schoolbussen waarbij kinderen in de kofferruimte van het Noahbusje staan en, vergeet niet, de kinderen die met hun armen en soms met hun gehele  bovenlijf uit het autoraam hangen. Omdat ik het niet kan nalaten – omdat ik zelf  ouder ben, en mij zorgen maak over andere kinderen die niet de zorg,veiligheid en bescherming krijgen die zij behoren te krijgen – zeg ik er waar mogelijk iets over. De reacties die dan volgen zijn: “Ja ik weet dat het gevaarlijk is, maar zij wilt (het gaat hier om een kind van vier jaar) dat doen en luistert niet.”

Wat ik ook wel heb gehoord is: “Zak! Die mevrouw is van de politie en ze gaat boos worden.” Vragen die dan in mij opkomen zijn: Moet er een wet komen die voorschrijft hoe kinderen tot een bepaalde leeftijd mogen meerijden in de auto? Die is er inmiddels.. Komt door die wet, dan ook het besef? Als dit in 2016 nog een dagelijks verschijnsel is in het verkeer, denk ik dat het er bij velen nog niet is. Een kinderstoeltje is het aanbevolen hulpmiddel in deze, maar kan een ieder dat bekostigen? Is dat iets voor de maatschappij om zich over te buigen of is dat enkel en alleen de verantwoordelijkheid van de ouders.

Want financiële crisis of niet, wij…de regering, u en ik blijven verantwoordelijk voor het welzijn van onze kinderen.

 

 

 

 

 <--- Click op die foto

 

 

  

KJT brengt diensten onder de aandacht van VOJ-direkteuren

Tijdens de goed bezochte vergadering van het VOJ scholenberaad, bood de Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) haar diensten aan, aan de aanwezige direkteuren van VOJ scholen. De aanwezigen werden, door Jacintha Jong-A-Lock – Dundas, wnd. Direkteur van de KJT, geïnformeerd over de mogelijkheid die zij hebben, om de KJT via haar website www.bel123.org uit te nodigen een of meerdere thematische sessies, te verzorgen op hun school. Ook de mogelijkheid om via de website een case, waarbij een leerling zich in een onveilige situatie bevind, in te dienen, werd onder de aandacht gebracht van de aanwezigen. De voorzitter van het beraad, mw. Meye, gaf namens de direkteuren aan blij te zijn met de diensten en zei dat er zeker gebruik zal worden gemaakt, van deze mogelijkheden. Inmiddels zijn de eerste verzoeken van scholen, binnen gekomen. 

“Het trainingskamp was meer dan teambuilding voor mij…”

Dat zegt één van de vrijwilligers die ook participeerde aan onze leerrijke trainingskamp 

Kinderen over Kinderrechten en Kindermishandeling

Outreach is naast de beldienst een van de reguliere activiteiten van de stichting ‘Kinder- en Jongerentelefoon’ (KJT). Van 9 maart tot en met 27 maart 2015 zijn de thema’s ‘Kinderrechten’ en ‘Kindermishandeling’ verzorgd op scholen voor Gewoon Lage Onderwijs (GLO). Verder is ingaande oktober 2014 het thema ‘Thuissituatie’, waarbij de nadruk wordt gelegd op de communicatie tussen ouders en kinderen binnen de thuissituatie, verzorgd op scholen voor Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ). 

Op 30 januari 2015 zijn de websites van de Kinder en –Jongerentelefoon en Prekimi gelaunched. De websites zijn gelaunched op OS Houttuin 1. 

De website van de KJT biedt onder andere de mogelijkheid aan kinderen, jongeren en volwassenen om hun mening te geven over aktuele onderwerpen, klachten en complimenten omtrent de dienstverlening door te geven en om cases aan te melden. Daarnaast is er ook informatie te vinden over onze organisatie en aktiviteiten. 

Het begon 6 jaar terug ergens in Paramaribo, Suriname. 20 november 2008 was het om exact te zijn. In ons nog naar verf-ruikend gebouw en spullen in dozen die overal lagen, werden de voorbereidingen al dagen van te voren getroffen om de hulplijn te activeren. Een lang gekoesterde droom zou eindelijk werkelijkheid worden.

De Stichting Kinder- en Jongerentelefoon is vanaf 2011 gestart met het behandelen van thematische sessies op lagere scholen. Ons allereerste thema ging over pesten en daarna hebben we het thema kindermishandeling gehad.

Pagina 6 van 6