Thuissituatie

Relatie met opvoeder

Een opvoeder zorgt voor de opvoeding van kinderen. Meestal zijn dit je ouders, maar soms wordt die taak overgenomen door andere mensen, familieleden of bijvoorbeeld het personeel van internaten of weeshuizen. 

Soms zijn er kleine of grote moeilijkheden in de relatie tussen kinderen en hun opvoeders. De kinderen en soms de opvoeders die voelen zich vaan dan niet begrepen.  Meestal tussen ouder(s) en kinderen en dan is het zo dat kinderen het gevoel krijgen alsof ze niet worden begrepen. 

 Relatie met partner opvoeder

Wanneer jouw vader/moeder een nieuwe partner heeft, kan het soms vervelend zijn omdat de persoon vaak zijn eigen manier van opvoeden heeft en misschien ook wel zijn eigen regels. Dit kan vervelend voor jou (het kind) overkomen omdat jij dat niet gewend bent. 

Meestal is de volledige aandacht die je voor jezelf had er niet meer omdat jouw vader/moeder de aandacht nu moet verdelen en dat geeft een vervelend gevoel. Kinderen komen hierdoor vaak in opstand.

Relatie beller met broer/zus

Door het samenleven met broers en zussen leer je de belangrijkste vaardigheden zoals: met elkaar omgaan, respect hebben voor elkaar, verdraagzaamheid, geduld, liefde maar ook ruziemaken, omgaan met jaloezie en voor jezelf opkomen.

Relatie met andere huisgenoten

Hoe zou het zijn als jouw huisgenoten(vader/moeder/broers-zus/grootouders, etc.) het niet met elkaar zouden vinden en constant ruzie maakten? Dit zou geen prettig gevoel zijn en de sfeer in huis verpesten. Soms kunnen de ruzies zo erg zijn dat je er last van krijgt, vooral als je betrokken wordt bij die ruzie en dan sta je er middenin terwijl je niks mee te maken hebt.

Huisregels, opvoeding

Waar je ook gaat, zijn er regels, ook thuis. Deze helpen richtlijnen te geven m.b.t. wat wel en niet mag. Regels zijn de afspraken die met elkaar gemaakt zijn en dragen bij aan de opvoeding. Afspraken over de taken maar ook hoe wij met elkaar moeten omgaan.

Echtscheiding ( of ‘angst voor’ )

Het uit elkaar gaan van ouders of verzorgers. 

Ouders of verzorgers besluiten soms om niet meer bij elkaar te blijven. Er kunnen verschillende redenen hiervoor zijn, een hiervan is dat ouders of verzorgers het soms niet meer fijn vinden om met elkaar om te gaan of het kan ook zijn dat ouders soms niet meer van elkaar houden. Meestal vinden kinderen het uitelkaar gaan van ouders niet prettig. Sommige kinderen denken dat het hun schuld is als ouders gaan scheiden of dat hun ouders niet meer van hen houden. Dit geeft een angstig gevoel bij de kinderen. 

Weglopen /weggestuurd worden

Soms denk je als kind dat het beste besluit voor jou op dat moment weglopen is omdat er misschien thuis ruzie is met je huisgenoten. Het kan ook zijn dat ouders kinderen als zelf uit huis zetten.

Zwerfkinderen

Zwerfkinderen zijn kinderen die geen huis hebben om te wonen. Deze kinderen wonen meestal op straat en zoeken hier en daar manieren om te kunnen overleven

Link: www.health.gov.sr/stichting-bureau-dak-en-thuislozen 

Cultuurverschillen 

Als we denken aan ‘cultuur’ dan denken we aan alles wat met menselijke handelingen te maken heeft, bv: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken, etc.

Welke achtergrond jij ook hebt, jij komt er niet eronder uit dat je mensen ontmoet met een andere manier van denken en gedragen. Dit komt doordat zij in een andere cultuur zijn opgevoed. Als mensen goed om kunnen gaan met de verschillen, wordt met elkaar omgaan als als prettig ervaren. In sommige gevallen zorgen de verschillen toch voor onbegrip en ruzie.  

Link over thuissituatie: http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/826/c11.pdf?sequence=39