Over ons

De KJT is een overheidsstichting die op 15 november 2007, is opgericht door het  ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). De hulplijn is sinds 20 november 2008 operationeel. 

Visie

Bijdragen aan een samenleving waarin kinderen, jongeren en adolescenten zorgeloos kunnen opgroeien tot gelukkige en gezonde burgers.

Missie

De KJT is een hulplijn waarbij kinderen, jongeren en adolescenten in alle vetrouwen over hun problemen kunnen praten  en waar zij gepaste hulp krijgen.

Doelgroep

Personen in de leeftijdscategorie van 6 t/m 25 jaar, kunnen bellen naar de KJT op het nummer 123 als ze een vraag of probleem hebben die zij willen bespreken. Ook anderen die ervan op de hoogte zijn van dat kinderen en jongeren in de leeftijds categorie 6 tot en met 25 jaar in een situatie verkeren die niet bevorderlijk is voor hun ontwikkeling kunnen hierover naar de KJT bellen.

Bellen naar de lijn is gratis vanuit een vaste aansluiting en een mobiel. 

Uitgangspunten

De KJT erkent dat haar doelgroep: kinderen, jongeren en  adolescenten, in staat is zelf oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen en deze uit te voeren. 

Hieraan  wordt door de medewerkers van de KJT invulling gegeven door:

  • het kind en zijn verhaal serieus te nemen
  • aan te sluiten bij het verhaal van het kind
  • de zelfredzaamheid van het kind te respecteren en
  • betrokkenheid te tonen.

Doorverwijs Partners

Op 20 november 2012 heeft de KJT met 5 van haar kernpartners MOU’s (samenwerkings overeenkomst) getekend met de volgende instanties. Door deze ondertekening hebben partijen zich eraan gecommiteerd zich in te zetten voor een efficientere afhandeling van cases. Het is voor ons van belang dat bellers na hun doorverwijzing goed worden opgevangen en begeleid door de partnerorganisatie.

De 5 kernpartners met wie de MOU’s gesloten zijn, zijn:

  • Politie Jeugdzaken
  • Jeugdzorg Paramaribo en Commewijne
  • Algemeen Maatschappelijk Werk
  • Bureau Slachtofferzorg
  • Bureau voor Familie Rechtelijke Zaken 

Klik hier voor inzage in ons doorverwijssysteem

Doorverwijssysteem 

 


Jaarverslagen

Dagelijks praten vrijwilligers met kinderen en jongeren, maar ook met volwassenen die naar de stichting toe bellen als zij iets willen vragen of iets willen vertellen over hunzelf of over een ander die in problemen zit.  

Het officiële doel van de stichting is:

1a. Het telefonisch bieden van informatie, advies en hulp aan hulpvragers en indien nodig het doorverwijzen naar / inschakelen van de relevante instantie(s) om onmiddellijk in te grijpen
2a. Het identificeren en signaleren van (nieuwe) problemen waarmee jongeren geconfronteerd worden;
2b. Het ontwikkelen van activiteiten om de onder noemer 2a genoemde problemen te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen;

In het jaarverslag worden de activiteiten, de resultaten van de hulplijn en het beleid dat gevoerd is gedurende het jaar, besproken.  

Klik hieronder om onze jaarverslagen van 2013 en 2014 te lezen.

Jaarverslag 2013  Jaarverslag 2014