Projecten

De Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) biedt niet alleen telefonische diensten aan haar doelgroep, maar voert ook projekten uit. Wij participeren ook aan projekten georganiseerd door andere organisaties. Lees verder om meer te weten te komen over deze projekten.

Na bijkans anderhalf jaar formeel met elkaar te hebben samengewerkt hebben de KJT en haar 5 kernpartners besloten een gezamenlijke training te organiseren, waarbij het personeel en de leidinggevenden van deze organisatie en/of diensten hebben geparticipeerd.
De bedoeling van de training was dat iedereen na de training beter op de hoogte zou zijn van het werk dat de anderen deden. Het was vooral belangrijk met elkaar te praten over hoe en waarvoor iemand die zich had aangemeld bij een van de partners, verwezen moet worden naar een andere partner. En naar waar er doorverwezen moest worden.

Na het thema ‘Pesten’ te hebben verzorgd op 17 lagere scholen, heeft de KJT in het schooljaar 2013/2014 op 12 lagere scholen sessies voor de leerlingen van de 4e en 5e klassen, over het thema ‘Mishandeling’ verzorgd.

In het weekend van 25 - 27 april 2014 heeft de Stichting ‘Kinder– en Jongerentelefoon (KJT), een trainingskamp georganiseerd voor de vaste en vrijwillige medewerkers. De bedoeling van dit kamp was de kwaliteit van de dienstverlening van de Stichting Kinder – en Jongerentelefoon te  verbeteren en de groepscohesie te versterken.

Meedoen aan het Kinderboeken Festival (KBF) is voor de KJT een belangrijke activiteit. Tijdens deze activiteit komen wij in een keer veel kinderen tegen die wij door middel van het doel van leuke activiteiten zoals het spelen van een Memory spel, het maken van een woordzoeker of onze eigen versie van het Ganzenbord spel, die wij ‘Reis mee met de KJT’ noemen, vertellen over de KJT.

In de maand mei werden op een 4-tal scholen voor voortgezet onderwijs junioren gezamelijke voorlichtingsactiviteiten door de Kinder - en Jongerentelefoon (KJT) en ADEKUS uitgevoerd.

In het kader van het color Your Life 2 beleidsprogramma heeft stichting Cocon een informatiebeurs georganiseerd.