Trainingskamp

In het weekend van 25 - 27 april 2014 heeft de Stichting ‘Kinder– en Jongerentelefoon (KJT), een trainingskamp georganiseerd voor de vaste en vrijwillige medewerkers. De bedoeling van dit kamp was de kwaliteit van de dienstverlening van de Stichting Kinder – en Jongerentelefoon te  verbeteren en de groepscohesie te versterken.

Tijdens dit weekend werden de kennis en vaardigheden van de vrijwilligers m.b.t. de methodiek die gehanteerd wordt bij het bieden van hulp bijgeschaafd en waarnodig uitgediepd. De zaken die aan de orde zijn gekomen zijn: Wat doe je met je eigen mening, wanneer en hoe door verwijzen.
Ook is er aandacht besteed aan de perceptie van de medewerkers over hulpvragers en hun situatie.  
Verder is ook tijd besteed aan hoe de belcounselors tegen het leven, in het bijzonder hun eigen leven en zichzelf aankijken. Zoals de gast trainer Mw. Alspeer dat mooi zei: “Fa yu kan bribi in mi krakti, if yu no sabi di fu joe”. Het evalueren van het werk en de werkwijze van de KJT kwam ook aan de orde. Al bij al werd het een weekend van werken, groei, eensgezindheid, openheid en FUN.