Training BUFAZ

Na bijkans anderhalf jaar formeel met elkaar te hebben samengewerkt hebben de KJT en haar 5 kernpartners besloten een gezamenlijke training te organiseren, waarbij het personeel en de leidinggevenden van deze organisatie en/of diensten hebben geparticipeerd.
De bedoeling van de training was dat iedereen na de training beter op de hoogte zou zijn van het werk dat de anderen deden. Het was vooral belangrijk met elkaar te praten over hoe en waarvoor iemand die zich had aangemeld bij een van de partners, verwezen moet worden naar een andere partner. En naar waar er doorverwezen moest worden.

Voor deze keer is het Bureau Familierechtelijke Zaken gevraagd om de aanwezigen te informeren. Doormiddel van casus besprekingen in groepsverband, is duidelijk geworden dat kinderen en biologische ouders en verzorgers worden verdeeld in verschillende groepen. Tot welke groep een kind en haar ouders/ verzorgers behoren gaat bepalen welke hulp gegeven kan worden en hoe dat moet geschieden. Bij het geven van hulp wordt er altijd gestart bij de lichtste vorm. Er wordt bijvoorbeeld nagegaan als de ouders het kind wel willen verzorgen, maar niet kunnen. In zo een geval worden de ouders geholpen zodat zij het kind beter kunnen verzorgen. Maar als ouders hun kind wel kunnen verzorgen en dat niet willen doen wordt hulp aan het kind geboden, door het kind weg te halen bij de ouders en het ergens anders te laten wonen, waar er beter voor het kind gezorgd wordt.

Deze training was belangrijk omdat wij allemaal leren, mensen met problemen, kinderen, maar ook hun ouders beter te helpen.