Gezamelijke voorlichtingsactiviteiten KJT en ADEKUS

In de maand mei werden op een 4-tal scholen voor voortgezet onderwijs junioren gezamelijke voorlichtingsactiviteiten door de Kinder - en Jongerentelefoon (KJT) en ADEKUS uitgevoerd.

Studenten van de studierichting Agogische wetenschappen en Onderwijskunde hebben onder  supervisie voorlichtingsessies ontwikkeld van de thema’s: drop-out, drugsgebruik, kindermishandeling en zelfdoding. Deze onderwerpen, met een sociaal pedagogisch karakter, zijn gelicht uit de gespreksonderwerpen die bij de KJT geregistreerd staan. 

De  voorlichting  werd  verstrekt   aan eerste klassers van de deelnemende scholen nl: Frowein-, Wulfing-, Christus Koning- en St. Pascallisschool. Het geheel had een pilot-karakter en werd volgens de uitkomsten van een uitgevoerde evaluatie goed ervaren door de scholieren en als  en eye opener  beleefd door de studenten. De studenten hebben hetgeen zij in hun studie hebben meegekregen moeten toepassen in de praktijk en hebben daar onder andere leerdoelen en tips aan overgehouden. Volgens Jacintha Jong-A-Lock - Dundas MPA. (wnd. directeur van KJT) en Drs.Fariel Ishaak (richtings coordinator en docent van de studie richting Agogische wetenschappen en Onderwijskunde) zullen in de toekomst meerdere gezamelijk acties uitgevoerd worden,  met als doel het bespreekbaar en beheersbaar maken van  problemen waarmee jeugdigen te kampen hebben.